בנק לאומי ישלם למעלה מ- 500,000 ₪ ללקוח המשרד בשל הנזקים שנגרמו לו ולחברה שבבעלותו בשל התנהלות הבנק שלא כדין.

סער פתרונות בע"מ, חברה שהיתה בצמיחה ובעלת פוטנציאל הצלחה גבוה בשוק הדשא הסינטטי, ובעליה גיא סער תבעו באמצעות המחלקה המסחרית של משרדנו (עו"ד אביעד אטינגר ועו"ד מיכל כהן-מלכה) את בנק לאומי (סניף גדרה), אשר סירב לכבד 6 שיקים של החברה וגרם להגבלת החברה שלא כדין, ובכך גרם לנזקים רבים לחברה ולבעליה.
הבנק, אשר הגיש כנגד החברה ובעליה תביעה על יתרת חוב בחשבון, טען כי ההגבלה היתה שכדין וכי אין לו אחריות כלל לנזקים שנגרמו, בין היתר, בשל ניתוק הקשר הסיבתי לנזקים, ככל שנגרמו לחברה ולבעליה.
בית המשפט השלום ברחובות קבע כי, התנהלות הבנק, עת החזיק את השיקים באופן מפתיע מבלי להודיע לחברה ולבעליה ובפרט עת האחרון שהה בשירות מילואים, היתה שלא כדין ובניגוד להתנהלות הקודמת בחשבון.
יצוין, כי בית המשפט מתח ביקורת על התנהלות הבנק וקבע כי העובדה שהבנק לא יצר קשר עם החברה ובעליה בטרם החזיר את השיקים ובניגוד לנוהג שנוצר ולהתנהלות הקודמת בין הצדדים הינה התנהלות כוחנית ודורסנית המהווה הפרת חובת תום הלב וחובת האמון החלות על הבנק ביחסיו המיוחדים מול הלקוח.
בית המשפט קבע כי הגבלת החשבון שלא כדין גרמה לנזקים רבים שנגרמו לחברה ולבעליה ובהתאם קבע פיצוי בסך של כ - 500,000 ₪.

ת"א 38014-03-11 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' סער פתרונות בירוק בע"מ וגיא סער (פורסם בנבו, 04.07.2016)
לקריאת פסק הדין המלא