עובדת שפוטרה בתקופה המוגנת בשל טיפולי פוריות וללא קבלת היתר הממונה על חוק עבודת נשים תפוצה בסך של כ- 200,000 ש"ח

מדובר בתביעה שהגישה חברת פילטל פרמצבטיקל בע"מ כנגד העובדת בגין גזל סודות מסחריים ונזקים שנגרמו לה לטענתה ותביעה שהגישה העובדת כנגד החברה, חברת האם, מנהלי החברה והמנהלת הישירה שלה בשל פיטוריה מחמת טיפולי פוריות ובתקופה המוגנת.

העובדת עבדה בחברה כ - 8 חודשים וטענה כי כל הטענות המקצועיות כנגדה הועלו יומיים בלבד לאחר שהודיעה לממונה הישירה עליה כי היא עוברת טיפולי פוריות. מאז החל מסע תפירת תיק כדי להכשיר את פיטוריה. החברה חדרה לפרטיות, ביצעה ניטור של הודעות הדואר האלקטרוני שלה. העובדת זומנה לפגישה מחוץ למשרד עם מנהלי החברה והמנהלת הישירה שלה באמתלה של "גיבוש אסטרטגיה חדשה". למעשה זו היתה שיחת פיטורים שלאחריה נתבקשה שלא להגיע למשרדי החברה. לאחר הפגישה הגיעה התובעת למשרדי החברה, גילתה כי כרטיס הכניסה שלה נחסם ועם כניסתה באמצעות עובד אחר לחברה לקחה מסמכים שהיו על שולחנה.

החברה טענה כי מדובר בגזל סודות מסחריים ואף טענה כי העובדה כי העובדת השאירה את מפתחות חדרה על שולחנה ולא שבה למקום העבודה לאחר מכן מהווה נטישת מקום עבודה.

בין הצדדים התנהלו הליכים רבים לרבות צווי מניעה להימנע מלעשות שימוש במסמכים (בש"א 5613-4/09), סעדים זמניים לביטול הפיטורים ולהשבה לעבודה בשל פיטורים שלא כדין במהלך טיפולי פוריות (בש"א 5663/09).

לאחר הגשת כתב התביעה אף הגישה החברה בקשה להיתר הפיטורים מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת ולא שהיתר כזה לא ניתן אף הוגשו ערעורים לבית הדין האזורי לעבודה (ס"ע 12127/09) ולאחר מכן לבית הדין הארצי לעבודה (ע"ע 57407-05-11) אשר הותירו את החלטת הממונה על כנה וקבע כי גם אם עמדו ביסוד החלטת הפיטורים גם שיקולים צודקים, הרי שדי היה בשיקול אחד פסול הנעוץ בטיפול הפוריות כדי להכתים בהתאם לתורת ההכתמה, את יתר השיקולים ולהפוך את ההחלטה לפיטורים ככזו שניתנה שלא כדין.

לאחר כשלוש שנים הגישה החברה תביעה כספית נוספת לפיצויים בגין התנהלות העובדת במהלך עבודתה – הצגת מצגי שוא בעת הקבלה לעבודה, ביצוע עבודות נוספות על חשבון שעות העבודה ושימוש חורג ברכב החברה (ס"ע 38186-04-12) והתביעה נדחתה על הסף והחברה הגישה על החלטה זו ערעור לבית הדין הארצי (ע"ע 60900-05-13). בינתיים החברה תיקנה את התביעה והתביעה "החדשה" צורפה לתביעות בין הצדדים.

בית הדין קיבל את עיקר תביעת העובדת ופסק לטובתה סך של 210,500 ₪.
בית הדין קבע כי העובדת פוטרה באותה שיחה מחוץ למשרדי החברה ולאחר שהיה ידוע כי היא עוברת טיפולי פוריות ומבלי שהחברה פנתה לקבל היתר לפיטורים, שכן זה נתבקש רק לאחר הפיטורים ולאחר שהחלו ההליכים המשפטיים בין הצדדים. בהתאם קבע בית הדין כי החברה הפרה את הוראות חוק עבודת נשים ופסק לטובת העובדת פיצוי בגין אובדן שכר בסך של 130,500 ₪ וכן פיצוי בגין נזק לא ממוני בסך של 25,000 ₪. בית הדין אף קבע כי לא נערך לתובעת שימוע כדין אך העמיד לה פיצוי בסך של 30,000 ₪ לאור נסיבות העניין וטענות החברה כלפי העובדת בדבר ביצוע עבודות נוספות על חשבון עבודתה. בסך זה לקח בית הדין בחשבון את עוגמת הנפש שנגרמה לעובדת נוכח פיטוריה לאלתר. התביעה בגין פגיעה בפרטיות העובדת נדחתה. בית הדין אף קבע פיצוי בגין שכ"ט עו"ד בסך של 25,000 ₪ לטובת העובדת.

בית הדין דחה את תביעת החברה לפיצוי בגין הפרת התחייבויות העובדת לסודיות. כן קיבל בית הדין את תביעת החברה בגין ניהול מו"מ שלא בתום לב והפרת חובת הגילוי בקורות החיים בטרם התקשרו בהסכם העבודה וחייב את העובדת בפיצוי בסך של 8,5000 ₪. בית הדין שוכנע כי העובדת ביצעה על חשבון שעות עבודתה עבודה נוספת לקידום אתר האינטרנט בבעלות בעלה ולפיכך חייב אותה בפיצוי בסך של 6,260 ₪.

תע"א (ת"א) 8157/09 ס"ע (ת"א) 38186-04-12 ו- תע"א 7846/09 מורן קורן נ' פילטל פרמצבטיקל בע"מ (פורסם בנבו, 02.03.2015)

לקריאת פסד הדין המלא