קניון מודיעין מקב' קניוני עזריאלי, ישלם כ- 70,000 ש"ח פיצויים למנהל השיווק שלו, אשר פוטרה בין היתר בשל הריונה

קניון מודיעין מקב' קניוני עזריאלי, חויב לשלם כ- 70,000 ₪ פיצויים לליטל ברנפלד לוי, לשעבר מנהלת השיווק של הקניון, אשר פוטרה בין היתר בשל הריונה.

התובעת ליטל ברנפלד, שימשה בתפקיד מנהלת שיווק בקניון עזריאלי מודיעין החל מחודש ינואר 2009 ונחשבה כעובדת מוערכת, מילאה את תפקידה על הצד הטוב ביותר וזכתה לשבחים מצד מנהליה הישירים לרבות מנכ"ל  קניוני עזריאלי, פאר נדיר.

ביום 21.4.09, בהיותה בחודש השני להריונה, סיפרה ברנפלד למר פיק, מנכ"ל הקניון בתקופה זו, על הריונה. ביום 31.4.09 הודיעה לה ההנהלה כי עליה להצטרף לתורנות עבודה בימי שישי, תורנויות אליהן לא היתה ברנפלד מחויבת על פי חוזה ההעסקה שלה. ברנפלד הגיעה עד לאותו יום מעת לעת, בימי שישי, על פי שיקול דעתה.

ברנפלד קבלה על כך בפני ההנהלה, בשיחות אשר יזמה עימם והסבירה כי תורנות זו נקבעה באופן חד צדדי ומרעה את תנאי עבודתה. ההנהלה מצידה טענה שהיא אינה מוכנה להתחייב לעבודתה באופן מסור וכי אינם מרוצים מתפקודה.

ביום 11.5.09, פוטרה ברנפלד מעבודתה מבלי שנערך לה שימוע כדין טרם פיטוריה, ולא ניתנה לה האפשרות להתגונן בפני הטענות המופנות כלפיה. כמו כן, קודם לידיעה על ההריון לא זומנה לשיחת משוב, לא נזפו בה ולא נתנו לה הזדמנות לשפר את דרכיה ותפקודה, אם וככל שחשבו שהיו אלה טעונים שיפור (והדבר מוכחש כמובן).

ביה"ד פסק כי, הגם שבבסיס החלטת הפיטורים עמדה תחושתו של המנכ"ל בדבר אי התאמת התובעת לציפיותיו, כמו גם התדרדרותה של מערכת היחסים האישית ביניהם - עיתוי הפיטורים, וההחלטה שלא לאפשר לתובעת הזדמנות סבירה להוכיח את עצמה, נבע בין היתר מהריונה של התובעת, ומהרצון שלא להיקלע לתקופה "מוגנת" במהלכה לא ניתן יהא לפטרה בלא אישור משרד התמ"ת. כך, קבע בית הדין כי "די בכך ששיקול ההיריון היה אחד השיקולים שנשקלו בעת קבלת החלטת הפיטורים, גם אם נלוו אליו שיקולים ענייניים, על מנת להכתים את ההחלטה כולה ולהוות הפרה של חוק השוויון".

כמו כן, קבע בית הדין כי הפיטורים נעשו בהליך מזורז וחטוף, ללא שימוע כדין: השופטת קבעה כי שתי שיחות שהתקיימו ביוזמתה של התובעת, לא היו שימוע, ולא היה בהן כדי להגשים את תכליתו של השימוע כפי שנקבעה בפסיקת בתי הדין לעבודה.

השופטת דוידוב-מוטולה פסקה כי, בשקלול הנסיבות, לרבות הצורך להרתיע מעסיקים מפני לקיחה בחשבון של שיקול ההיריון בעת קבלת החלטה על פיטורים, הנזק הממוני שנגרם לתובעת כתוצאה ממעשי הנהלת הקניון הינו הפסד שכרה עד הלידה, בהפחתת הסכומים שהשתכרה בפועל בתקופה זו. בנוסף פסק ביה"ד כי בגין פיצוי לא ממוני לתובעת בסך של 20,000 ₪, פיצוי המתייחס הן לעצם הפרת חוק השוויון והן להפרת חובת השימוע. לסכומים אלו התווספו 750 ₪ הוצאות משפט ו7,500 ₪ שכ"ט עו"ד.

בסך הכל הטיל בית הדין על הנהלת קניוני עזריאלי תשלום פיצויים כולל בסך  70,042 ₪.

 

 

תע"א 12179-09 ליטל בנרפלד נ' קניון מודיעין יזום וניהול בע"מ ואח' (2.6.2014 פורסם בנבו)

לקריאת פסק הדין המלא