בן 85 פיטר עובדת בת 67 בשל גילה המתקדם

לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוגשה תביעה בלתי שגרתית לפיצויים בשל פיטורים. עובדת לשעבר בעמותת "ארגון נכים נפגעי הנאצים וגרורותיהם", בת 67, תובעת לאחר 19 שנות עבודה כ-400 אלף שקל פיצויים עקב פיטוריה בשל גילה המתקדם. מעסיקה, שהודיע לה לדבריה, באופן משפיל על פיטוריה, הוא עצמו בן 85.
התובעת, המיוצגת ע"י עורכות הדין אודליה לוי-אטינגר וענת רודובסקי ממשרד לוי-אטינגר, בוטון ושות' הגישה את התביעה בטענה כי פוטרה רק בשל הגיעה לגיל פנסיה, ותוך התעלמות מוחלטת ממצב בריאותה התקין, הבנתה ובקיאותה בתחום ויכולתה להמשיך לתרום רבות לעמותה, כפי שעשתה במשך 19 שנים.
לדברי אודליה לוי-אטינגר, "על המעביד היה להפעיל שיקול דעת ולהתייחס לשיקולים נוספים בעת קבלת ההחלטה בדבר המשך העסקתה של התובעת, ובניהים נסיונה רב השנים וקשריה עם הגורמים הרלוונטיים, בריאותה ונכונותה להמשיך לעבוד". עוד הוסיפה עו"ד אודליה לוי-אטינגר כי "גם העובדה שהתובעת אינה זכאית לקצבת פנסיה כמקור הכנסה חלופי, ראוי היה שתיבחן על ידי המעסיק, טרם שפיטר אותה כלאחר יד".

http://www.israelnow.co.il/a18635-%D7%91%D7%9F-85-%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A8-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA-%D7%91%D7%AA-67-%D7%91%D7%A9%D7%9C-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9D