עובדת שפוטרה בחופשת לידה תפוצה אף שלא התכוונו להפלותה

בית הדין האזורי לעבודה חייב את חברת כוח-האדם מנפאואר לשלם פיצוי לעובדת לשעבר, שפוטרה בתום חופשת הלידה משום שתפקידה אויש ולא נמצא לה תפקיד אחר.
נפסק כי למרות שלא היתה כוונה להפלותה, הרי שבמבחן התוצאה היא הופלתה מחמת הורות ומין, שכן לא ניתנה לה הזדמנות שווה (ביחס לשאר העובדים) להתחרות ולהשתלב בתפקידים הקיימים לאחר שינוי ארגוני שנערך במהלך חופשת הלידה.
העובדת, שיומגה על ידי עוה"ד אודליה לוי-אטינגר ודנה דרור ממשרד לוי-אטינגר, בוטון ושות', היתה מנהלת אזור המרכז בחטיבה לפטרונות עסקיים של מנפאואר. לפני חופשת הלידה הודיעו לה כי בעקבות אי-זכיית מנפאואר במכרז באזור השרון צפויים כנראה שינויים פרסונליים, אולם "אין לה מה לדאוג". במהלך חופשת הלידה והודיעו לה כי היא מפוטרת מאחר שאין עבורה תפקיד, אך היא תקבל דמי הודעה מוקדמת ושכר עבור התקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים.
השופטת נטע רות דחתה את הגרסה של מנפאואר ומנהליה. נקבע כי תפקידה של העובדת לא בוטל, אלא רק נערכו שינויים זמניים וזניחים. במהלך חופשת הלידה אויש התפקיד על ידי עובדת אחרת, מבלי שהודיעו על כך לעובדת. בנוסף "מנפאואר לא עשתה מאמץ רציני לאתר תפקיד חלופי עבור העובדת עד לפנייתה לבית הדין, דבר המלמד על כך שהיא אכן ויתרה על עבודת התובעת".
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000512008