"לבטל את פסק הדין שקבע שפער שכר קטן בין גבר לאישה אינו בהכרח אפליה"

עתירה שהגישה שדולת הנשים לבג"צ כמה ימים לפני יום האישה הבינלאומי, קוראת תיגר נגד תופעת הפערים בשכר בין נשים לגברים בשוק העבודה בישראל. בעתירה נדרש בג"צ לתקן את פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה שקבע כי פער שכר קטן בין גברים לנשים אינו בהכרח אפליה בלתי חוקית.
בעתירה שהוגשה באמצעות עורכות הדין ארנה לין, אודליה לוי-אטינגר ושירלי שלומיוק-בבאי, טוענת גורן כי על בג"צ לקבוע כי "כשעובדת הוכיחה ששולם לה שכר מפלה בשיעור של כ-35% ביחס לעובד אחר שביצע עבודה זהה לשלה, ומשנקבע על ידי בית הדין שהמעסיק לא סיפק נימוק רוי לפער שכר משמעותי וחריף זה, הרי שיש בכך לעמוד בנטל הראיה המזכה עובדת בסעד של פיצויים ללא הוכחת נזק לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה".
עוד טוענת שדולת הנשים כי המסר הכלכלי המועבר למעסיקים כתוצאה מהפסיקה הוא "שנקיטה במדיניות מפלה היא משתלמת וכדאית מבחינה כלכלית, שכן הפיצוי הכספי שישלמו יהיה נמוך. בה בעת, המסר הכלכלי המועבר לעובדות הוא שאין כל טעם לתבוע את מעסיקיהן בשל אפליה".

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1165345