אורית גורן – גיבורה ישראלית

האם שוק העבודה יהיה שיוויוני יותר אחרי פסיקת בג"צ להפליית השכר של אורית גורן? עו"ד אודליה לוי-אטינגר סבורה שיש סיבה לאופטימיות.
אורית גורן עבדה בסניף הום סנטר שברמת גן כיועצת במחלקת כלי עבודה. זמן קצר לאחר תחילת עבודתה גילתה כי חבר לעבודה המבצע עבודה זהה - מרוויח כשליש יותר ממנה. בעוד שאורית השתכרה כ-3,200 ש"ח עמד שכרו של הגבר על סף 5,000 ש"ח. אותה עבודה שכר שונה.
על כך נודע לאורית בהפסקת סיגריה אקראית כשהעזה לשאול את חברה לעבודה כמה הוא מרוויח. משגילתה את הפער פנתה למנהליה בדרישה כי ישוו את שכרה לשלו, אך אלה סירבו.
אורית שלא הסכימה להשלים עם הקיפוח הזה - התפטרה מעבודתה והגישה תביעה לבית הדין לעבודה מכוח חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, וכן מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בטענה כי הופלתה בשכר על רקע היותה אישה.
בית הדין הארצי לעבודה ייחס חשיבות לחופש ההתקשרות והמו"מ בין הצדדים ולעובדה כי השכר שקיבלה אורית הוא השכר שביקשה עם קבלתה לעבודה, דבר שהיווה לדעת בית הדין הצדקה מספיקה לסתור את טענת ההפליה מצד המעביד.
אורית גורן לא הסתפקה בכך ופנתה לשדולת הנשים בבקשה לסייע לה במאבקה לשנות מסקנה זו. שדולת הנשים סברה אף היא שאין להשלים עם קביעה זו לפיה העובדה שאישה דורשת פחות שכר, מהווה הצדקה מספקת בידי המעביד לשלם לה פחות שכר, רק בגלל שהוא יכול.
החובה לקיים סולם שכר הוגן ושוויוני במקום העבודה היא חובה החלה על המעביד, אשר רק הוא יודע כמובן כמה בדיוק הוא משלם לכל עובד ועובדת. עליו לנהוג בשוויון כלפי כלל העובדים ולא להפלות נשים, כולל פערי שכר שאינם נובעים מאבחנה עניינית, כגון הבדלים בכישורים, בוותק, בניסיון וכו'. כושר המיקוח הפחות של חלק מהנשים והנטייה המצערת של רבות מאיתנו לא לדרוש את המגיע לנו או להצטנע בכל הנוגע למקומנו בשוק העבודה - ודאי שאינם יכולים להוות כלי בידי המעביד לשלם לנו פחות כאשר החוק מחייב לשלם שכר שווה.
http://saloona.co.il/blog/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA/