עתירה: שכר שווה לשני המינים במשרות דומות

נשים דורשות שכר שווה: שדולת הנשים, יחד עם אורית גורן, עובדת בחברת "הום סנטר", עתרו לבג"צ בבקשה לתקן פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה ולקבוע כי די בכך שעובדת הוכיחה ששולם לה שכר הנמוך ב-35% ביחס לעובד אחר, גבר, שביצע עבודה זהה לשלה, והמעסיק לא סיפק נימוק ראוי לפער שכר משמעותי זה - כדי לזכות אותה בפיצויים ללא הוכחת נזק לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
העתירה מבקשת להרחיב את כלי האכיפה של נשים המופלות בשכר מול עמיתיהן הגברים, את יכולת התביעה שלהן כנגד מעסיקים מפלים ולהגדיל את הפיצוי על אפליה בשכרן במטרה להרתיע מעסיקים מלהפלות בעתיד.
העתירה הוגשה באמצעות משרד עו"ד אורנה לין, ומטעם שדולת הנשים בישראל המיוצגת ע"י עו"ד שירלי שלומיוק-בבאי ואודליה לוי-אטינגר.
אורית גורן עבדה בחברת הום סנטר, בסניף קניון איילון, כיועצת במחלקת כלי עבודה, במשך כארבעה חודשים. היא התקבלה לעבודתה, לאחר שמילאה שאלון אישי ולאחר שקיימה ראיון עבודה אצל מנהל הסניף. שכרה נקבע לפי 17 ש"ח לשעה, שהסתכם ב-3,500 ש"ח לחודש לפי בקשתה. אחרי ימים ספורים גילתה אורית כי במחלקת כלי עבודה עבד יחד איתה עובד נוסף, ששכרו שולם על בסיס חודשי ועמד על סך 5,000 ש"ח לחודש.
לאחר שגילתה כי קיימים הבדלי שכר משמעותיים בינה לבין העובד האחר, פנתה גורן להנהלת הסניף בדרישה להעלות את שכרה ולהשוות אותו לשכרו של העובד. משפניותיה בעניין לא נענו, היא נאלצה להודיע על התפטרותה והגישה תביעה כנגד הום סנטר לתשלום הפרשי שכר מכוח חוק שכר שווה.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/219/104.html