בית הדין הארצי לעבודה מרחיב את האיסור על פיטורי נשים גם למקרי טיפולי פוריות

בית הדין הארצי לעבודה, קובע בהחלטה עקרונית, כי לא ניתן לפטר עובדת המצויה בטיפולי פוריות. עוד קבע בית הדין הארצי, כי גם אם נניח שהיו שיקולים לגיטימיים בגינם חפצה החברה לפטר את העובדת, משהתערבבו בתוכם שיקולים הקשורים להיותה בטיפולי פוריות, מדובר בכתם המכתים את ההחלטה כולה ולפיכך מדובר בפיטורים מפלים.
עוד קובע בית הדין הארצי, כי לא תתקבל טענת מעסיק לגבי חוסר פירוט באישורים רפואיים, שמציגה עובדת העוברת טיפולי פוריות, גם אם באישורים אין פירוט אלא אישור היעדרות בלבד מהמרפאה לבריאות האישה. אלא אם כן, המעסיק דרש בזמן אמת אישורים מפורטים יותר.
בית הדין הארצי אימץ את טענת העובדת, המיוצגת ע"י עורכות הדין אודליה לוי-אטינגר ומיכל כהן-מלכה ממשרד לוי-אטינגר, בוטון ושות', וקבע כי לא הוכח חסר התאמה של העובדת לתפקיד.