פסיקה: אסור לפטר עובדת המקבלת טיפולי פוריות

ביום 19.7.09 הוגשה בקשה לצווים זמניים על ידי העובדת, באמצעות עורכות הדין אודליה לוי-אטינגר ודנה דרור ממשרד לוי-אטינגר, בוטון ושות', כנגד מעסיקיה. העובדת ביקשה למנוע את פיטוריה מהחברה, בטענה כי הפיטורים מפלים ובלתי ענייניים, ובוצעו בתקופה בה היא עברה טיפולי פוריות, בניגוד לחוק הקובע כי לא ניתן לפטר עובדת העוברת טיפולי פוריות ונעדרת לצורך כך מעבודתה, ללא היתר ממשרד התמ"ת.
החברה פנתה לממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת, אך זו דחתה את טענות החברה ולא התירה את הפיטורים. החברה טענה כי לא הוצגו לה אישורים מתאימים המוכיחים כי העובדת נעדרה מעבודתה בעקבות טיפולי הפוריות, וכי אישורים מתאימים הומצאו רק לאחר תום תקופת עבודתה ובסתירה לאישורים שכבר הוצגו.
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בהרכב בראשות כב' השופטת הדס יהלום, קבע כי ההחלטה של הממונה היא החלטה סבירה, עניינית שהתקבלה כדין ולכן אין כל מקום להתערב בה. בית הדין אף דחה את טענת החברה לפיה אישורים רפואיים מפורטים לא הומצאו בזמן אמת.

http://www.thepulse.co.il/index.php/201105157297/2011-05-15-23-50-44.html