מעסיק לא תלה תקנון למניעת הטרדה מינית ונדרש לפצות עובדת שהוטרדה

גל הייתה סטודנטית לתואר ראשון במכללת תל-חי שעבדה כרכזת פר"ח (פרויקט חונכות) באזור הצפון. במסגרת עבודתה בפר"ח הוטרדה גל מינית ע"י רכז פר"ח אחר. גל הגישה תביעה נגד פר"ח - המעסיק שלה - בלבד, בלי לצרף את המטריד כנתבע בהליך, וזאת מכוח החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית אשר מחייבים את המעסיק לנקוט אמצעים סבירים על מנת למנוע מקרים של הטרדה מינית במקום העבודה.

גל טענה כי פר"ח לא פעל לפי הוראות החוק והתקנות כאשר לא ערך פעולות סבירות על מנת למנוע את ההטרדה המינית שעברה במקום העבודה וכן כי התנהלות פר"ח בכל הנוגע לבירור תלונתה הייתה לקויה. בין היתר, טענה גל כי לא פורסם תקנון למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, וכי רק לאחר שהגישה את תלונתה על הטרדה מינית יצאה הוראה מסודרת על האופן שבו יש להגיש תלונה על הטרדה מינית ולטפל בה.

בניגוד לטענותיה של גל, פר"ח טענו כי החלו בבירור מיד עם הגשת התלונה מצידה של גל, וכי גל השאירה לפר"ח את שיקול הדעת למציאת פתרון הולם.

 

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת קיבל את תביעתה של גל בחלקה ופסק כי למעשה לא הייתה מחלוקת כלל בין הצדדים לגבי העובדה שגל הוטרדה מינית בעבודה. עיקר המחלוקת בין הצדדים נגעה לאופן התנהלות פר"ח בבירור התלונה שהוגשה על ידי גל.

נקבע כי פר"ח לא הרים את נטל השכנוע בכל הנוגע לנקיטת אמצעים סבירים על מנת למנוע מקרים של הטרדה מינית במקום העבודה של גל. לא הייתה מחלוקת כי פר"ח מעסיק מעל ל-25 עובדים, והוכח כי פר"ח לא פרסם תקנון למניעת הטרדה מינית במכללת תל-חי, שבה גל הועסקה.

אשר לכל הקשור בטיפול בתלונתה של גל קבע בית הדין כי הטיפול בתלונה היה ענייני ויעיל כפי שמתחייב מהוראות החוק והתקנות.

 

השופטת הדגישה את חובות המעסיק בכל הנוגע לטיפול בתלונה של עובד/ת בעניין הטרדה מינית ואת החשיבות בטיפול יעיל ומהיר ובין היתר: ידוע של המתלונן באשר לטיפול בהטרדה מינית, לפעול על מנת לברר את התלונה, לרבות שמיעת המתלונן, הנילון ועדים נוספים - כל זאת ביעילות וללא דיחוי ותוך הגנה מירבית על פרטיותם של כל הנוגעים בעניין, מתן הוראות לעובדים, לרבות כללי התנהגות ראויים, מסירת הודעה למתלונן, לנילון ולאחראי ועוד.

גל תבעה גם מכוח הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה על כך שטענה שפיטוריה נבעו ממניעים זרים עקב הגשת תלונתה על הטרדה מינית אולם בית הדין דחה טענה זו של גל.

לסיכום נקבע כי פר"ח יפצה את גל בסכום של 15,000 ש"ח כפיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפרה של החוק למניעת הטרדה מינית. בנוסף נפסקו לטובתה של גל סכום של 500 ש"ח בגין הוצאות משפט ו-1,500 ש"ח בגין שכ"ט עו"ד.

 

סע (נצ') 1853/07 גל שרגיל נ' פר"ח פרויקט חונכות מכון דוידסון (26.4.2011, פורסם בנבו)

לקריאת פסק הדין המלא