חובת מעסיק במסעדה למסור הודעה בכתב למלצרים על נוהל תשלום

מירב עבדה כמלצרית בבית הקפה "קפה קפה" באילת, אשר בבעלות הנתבעת (אשר יוצגה ע"י משרדנו בתיק זה). מירב טענה כי בניגוד לרצונה נאלצה להפקיד במסעדה את כספי "הטיפים" שקיבלה מהלקוחות וכי המסעדה השתמשה בכספים אלה לתשלום שכר עבודתה שלא כדין ולכן עליה להחזיר לה כספים אלה.

המסעדה טענה כי הייתה רשאית לעשות שימוש בכספי הטיפים על מנת לשלם את שכרה של מירב, וכי הסדר זה בא לטובתה של מירב.

 

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע - בשבתו באילת - דחה את התביעה של מירב וקבע כי הכספים אותם תובעת מירב נרשמו והופקדו בקופת המסעדה לצורך תשלום שכר מינימום, ואילו שאר הכספים הועברו בצורה מסודרת לעובדים לפי מה שהרוויחו. מכאן למד בית הדין כי הצדדים ידעו כי קיימת הבחנה בין דמי הטיפים עד לגובה שכר מינימום, כאשר סכום זה עובר לקופת המעביד, המשלם זאת לעובד בתלוש משכורת בסוף החודש, לבין היתרה הנותרת בידי העובד.

בית הדין קבע, כי מן הראוי היה שבהודעה בכתב לעובד, לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), היו מפרטים את דרכי הטיפול בהכנסות מטיפים. לו המסעדה הייתה מודיעה למירב את תנאי העבודה במסגרת הודעה בכתב, לא הייתה נולדת תביעה זו.

לפיכך נפסק כי המסעדה תשלם למירב הוצאות משפט בסך של 1,000 ש"ח בלבד.

 

דמ"ר 56494-01-11 מירב אלמו נ' א.חי ניהול והשקעות בע"מ (24.7.2011, פורסם בנבו)

לקריאת פסק הדין המלא