עובדת או "קבלן" עצמאי?

האם שיננית המועסקת במרפאת שיניים היא "קבלן" עצמאי או עובדת?
המשמעות הפרקטית של סוגיה זו היא הזכאות או אי הזכאות לזכויות סוציאליות ולתחולת חוקי המגן של משפט העבודה בישראל, והתשובה - מורכבת מכפי שנדמה.

מאמר של עו"ד אודליה לוי-אטינגר, מומחית לדיני עבודה, שוויון ומגדר באתר אש"י - איגוד השיננות הישראלי.

http://www.idha.org.il/page.asp?site_lan=&page_parent=289