עתירה: בג"צ ביקש אשה, למה ממנים גבר?

שדולת הנשים עתרה לבג"צ בבקשה לצו ביניים שימנע את מינויו של יאיר גלר למנכ"ל הרשות הלאומית למחלמה בסמים ובאלכוהול במשרד לביטחון פנים, במקום המועמדת הנוספת לתפקיד, יעל ארן.
בעתירה נטען כי החלטת הממשלה הצפויה להתקבל, לפי המלצת השר, נגועה באי חוקיות בוטה ומתעלמת בהתעלמות מפסיקת בג"צ יוצאת הדופן בנוגע להעדפה מתקנת.
"לא ייתכן ששר במדינת ישראל שם ללעג את פסיקת בית המשפט העליון ומתעלם באופן מפורש מהנחיות בג"צ", אמרה עו"ד אודליה לוי-אטינגר משדולת הנשים בישראל, שהגישה את העתירה.
על פי נתונים שבידי שדולת הנשים, מתוך 93 המינויים האחרונים לתפקידי יו"ר דירקטוריון של חברות ממשלתיות, מונו שתי נשים בלבד; 35 מינויים לתפקידי מנכ"לים של חברות ממשלתיות היו כולם של גברים; מתוך 27 מנכ"לים של תאגידים ציבוריים מונו 3 נשים בלבד; מתוך 42 מינויים לתפקידי יו"ר מועצות בתאגידים ציבוריים, מונו 2 נשים בלבד; ב-102 חברות ממשלתיות מכהנות 4 מנכ"ליות בלבד.
כך גם ברשות למלחמה בסמים - מאז הקמתה ב-1988, היו תמיד מנהליה הכלליים אנשי צבא בדימוס, בעלי דרגות בכירות בצבא או במשטרה. מעולם לא כיהנה אישה בתפקיד מנכ"ל הרשות.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3733900,00.html