מה לעשות כשעובד שפיטרתם מנסה לפגוע לכם בעסקים

עזיבה של עובד את הארגון, במקרים רבים, אינה נעשית ברוח טובה או מתוך הבנה הדדית שהגיע הזמן לסיים את ההתקשרות - אלא מלווה בתחושות של תסכול, עלבון או זעם מצד העובד.
עו"ד אודליה לוי-אטינגר, מומחית לדיני עבודה שמייצגת מעסיקים ועובדים, מסכימה כי בתי הדין אינם מחמירים עם עובדים שגורמים נזקים למעסיקיהם כתוצאה מהפרת חובת אמון, כמו גזל של נתונים רגישים או העברת סודות מסחריים לידי חברה מתחרה.
לדבריה, אף שגרימת נזקים על רקע זה נותנת למעסיק עילה לתבוע את העבוד מכוח חוק עוולות מסחריות, וכן מכוח הפרת חוזה העבודה - התוצאות לא מוכיחות את עצמן. גם אם בית הדין מצא את טענות המעסיק כמוצדקות, הוא נוטה לחייב את העובדים לשלם סכומים נמוכים יחסית - עד 20 אלף שקל.
לדברי עו"ד אודליה לוי-אטינגר, לצד התופעה של עובדים הפוגעים במעסיקם לאחר עזיבתם, קיימת תופעה הפוכה - של מעסיקים המגישים תביעות סרק נגד עובדים, בטענה שהם גרמו נזקים לארגון. כך, לדבריה, התפתחה מגמה שבה תביעות שעובדים מגישים נגד מעסיקיהם על אי תשלום פיצויי פיטורים או רכיבי שכר שונים - נתקלות בתביעות עתק שמגיש המעסיק, בטענה שהעובד גרם לנזקים או משך מהחברה כספים במרמה.

http://www.themarker.com/law/1.1520482