פוטרת? תוכל להגיש תביעה

החוק קובע כי אפשר לתבוע פיצוי גם על שעות נוספות אם ניתנו באופן פיקטיבי לצורך התחמקות מהפרשת זכויות סוציאליות. איך לחייב את המעסיק לשלם פיצויים - מדריך.

בין התופעות המתלוות לגל פיטורים בולטת חשיפת ההתנהגות של ההנהלות המפטרות כלפי המפוטרים. יש חברות המעניקות סכומים מעל לסכום הפיצויים הקבוע בחוק, ויש המחפשות דרכים להימנע אפילו מתשלום סכום הפיצויים הבסיסי במלואו. עובדים שזה עתה פוטרו בדרך כלל אינם מעוניינים לתבוע מחשש שלא יוכלו לעמוד בעלויות התביעה, אבל מתברר שבמקרים מסוימים ניתן לתבוע גם בלי עורך דין.

"בית הדין אינו מקבל מצב שבו כדי להימנע מתשלום של חלק מהזכויות הסוציאליות, המעסיק מפצל את שכר היסוד לשניים: שכר בסיסי נמוך ושכר על שעות נוספות", אומרת עו"ד אודליה לוי-אטינגר.
"החוק קובע שעובדים בשכר חודשי יקבלו פיצויים בסכום של משכורת אחרונה כפול מספר שנות העבודה, ואילו עובדים בשכר יומי יקבלו ממוצע של שכר שנת עבודה אחרונה כפול שנות העבודה", אומרת עו"ד אודליה לוי-אטינגר.
להרחבה: http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=714&newsletter=04.12.2008