תורת ההכתמה הוחלה גם בפיטורים של עובדת מחמת טיפולי פוריות

מורן החלה לעבוד בחברה בחודש נובמבר 2008 בתפקיד של סגנית מנהלת פיתוח עסקי.
בחודש אפריל 2009 החלה מורן לעבור סדרת טיפולי פוריות. בסמוך לתחילת הטיפולים, הודיעה מורן לממונה עליה על הטיפולים שהיא עוברת. בתשובה קיבלה מורן מסרון מהממונה עליה בו איחלה לה הצלחה, וביקשה שתביא אישורי מחלה, מבלי שתצוין בהם הסיבה.
כשבוע לאחר שהודיעה מורן על הטיפולים לממונה עליה נערכה לה שיחת משוב עם הממונה עליה ועם מנכ"לית החברה.
ב-8.7.09 ביקשה הממונה על מורן להיפגש עימה מחוץ למשרדה החברה. בפגישה נמסר למורן כי בכוונת החברה לפטר אותה מהעבודה. מורן נתבקשה במקום שלא להגיע יותר למשרדי החברה.
ביום 19.7.09 פנתה מורן לבית הדין לעבודה בתל אביב בבקשה שימנע את פיטוריה מהחברה משום שאלה נעשו בשל היותה בטיפולי פוריות.
בעקבות בקשתה של מורן פנתה החברה ביום 11.8.09 למשרד התמ"ת, לממונה על חוק עבודת נשים בבקשה שתאשר את פיטוריה של מורן. בבקשה נטען שמתחילת עבודתה, הביעה החברה אי שביעות רצון מעבודתה של מורן. עוד נטען שמורן הציגה מצג שווא בקשר לקשריה עם רופאים, היא חסרת ידע מקצועי, ובשל כך התערכבו תהליכים.
עוד נטען כי מורן לא הציגה מעולם אישור רפואי, המעיד כי היעדרויותיה מהעבודה היו לצורך טיפולי פוריות.
ביום 2.11.09 החליטה הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת לדחות את בקשת החברה.
הממונה קבעה כי משהוכח שהחברה לא דרשה ממורן אישורים רפואיים מפורטים, אין מקום לטענה כי האישורים שהציגה אינם עונים לדרישת החוק. ההערות לעניין תפקודה של מורן הופיעו לאחר שהודיעה על טיפולי הפוריות.

לאחר שמיעת טענות הצדדים, סבר בית הדין הארצי לעבודה כי דין הערעור להידחות.
זאת מן הטעם שהחברה שבה וחזרה על טענתה כי מורן לא הוכיחה כי עברה טיפולי פוריות. החברה הפנתה לאישורים הרפואיים שמורן צירפה המעידים על ביקורים במרכז לבריאות האישה, אך אין בהם אישור על מהות הטיפול. אולם בחינה מדוקדקת של האישורים מראה שלפחות אחד האישורים מלמד, כי מורן מטופלת במרפאת פוריות מתחילת אפריל אותה שנה, ואופי הטיפול מחייב פגישות בשעות הבוקר בתדירות גבוהה.
אישור זה סותם את הגולל על הטענה כי לא מדובר בטיפולי פוריות, בשים לב לכך, כי בעת טיפולי הפוריות לא דרשה החברה אישורים רפואיים מפורטים.
שיחת המשוב שנערכה למורן, שבוע ימים לאחר שהודיעה כי היא מתחילה בטיפול פוריות, כללה התייחסות לאי תפקוד שזכרו לא בא לפני כן במסמך כלשהו. סמיכות הזמנים שבין תחילת טיפולי הפוריות ושיחת המשוב בונודע לעובדת על חוסר שביעות הרצון מתפקודה, הובילה בצדק למסקנה, כי יסודם של הפיטורים נעוץ בטיפולי הפוריות.

מעבר לכך, ציין בית הדין הארצי, כי אם עמדו ביסוד ההחלטה לפטר את מורן גם שיקולים צודקים, הרי שדי היה בשיקול אחד פסול הנעוץ בטיפולי הפוריות שמורן עברה, כדי להכתים את שאר השיקולים ולהפוך את ההחלטה לבטלה.
משכך, בדין החליטה הממונה על חוק עבודת נשים כי פיטורי העובדת קשורים לטיפולי הפוריות שעברה.

הערעור של החברה נדחה.
החברה נדרשה לשלם למורן הוצאות בסך 10,000 ש"ח.

עע (ארצי) 57407-05-11 פילטל פרמציטקל בע"מ נ' מורן קורן ומדינת ישראל הממונה לפי חוק עבודת נשים (31.10.11, פורסם בנבו)
לקריאת פסק הדין המלא