פוטרו עקב הריון ויפוצו בכ- 250,000 ש"ח

בית הדין לעבודה פסק פיצוי בסך של כ-250,000 ש"ח לשתי עובדות בכירות בפרטנר שפוטרו בהיותן בהריון.

השופטת פסקה כי קיימות ראיות ממשיות ולפיהן בהחלטות שקיבלה פרטנר נלקחה בחשבון שלא כדין העובדה שהעובדות היו בהריון.

שתי העובדות הגישו תביעה באמצעות עו"ד אודליה לוי-אטינגר. הראשונה טענה כי פוטרה מעבודתה מיד עם שובה מחופשת הלידה ומבלי שניתן היתר לפיטוריה מהממונה על חוק עבודת נשים. השנייה פוטרה ואך ורק בשל היותה בהריון ואם לילד.

 

http://mymoney.nana10.co.il/Article/?ArticleID=583879