בית הדין החיל הסכם עבודה קיבוצי על עובד החתום על הסכם אישי כדי להטיב מצבו

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קבע כי אין בחתימת עובדת מלון הנסיכה באילת על הסכם עבודה אישי כדי להחריגה מהוראות הקבועות בהסכם הקיבוצי, החל על עובדים בענף המלונאות. לדברי בית הדין, ההסכם הקיבוצי חל לגבי העובדת לפני חתימתה על ההסכם האישי. בית הדין ציין כי בנסיבות המיוחדות של המקרה, עולה כי במועד החתימה על ההסכם האישי, לא היה בהסכם כדי להטיב עם העובדת, למרות שלכאורה עברה למעמד ניהולי. בנוסף, ציין בית הדין, כי יש בחוזה האישי פגיעה בזכויותיה הארגוניות של העובדת ללא קבלת תמורה הולמת, וכי לעובדת לא ניתן כל הסבר באשר לשינוי לרעה במעמדה.
העובדת הגישה תביעה באמצעות עו"ד אודליה לוי-אטינגר, להשבתה לעבודה, בטענה שפוטרה שלא בתום לב ובניגוד להסכמים.
השופטת קבעה כי אין קשר בין תנאי עבודתה של העובדת להחתמתה על הסכם עבודה אישי. נקבע כי לא הוכח שהעובדת שימשה בפועל בתפקיד בעל סמכויות ניהוליות, ולכן לא היתה הצדקה להחתימה על הסכם עבודה אישי.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000202709