פרטנר תפצה עובדות שהופלו בעקבות הריונן

בית הדין לעבודה קבע כי חברת פרטנר הפלתה לרעה שתי עובדות בכירות לאחר שנכנסו להריון. בין היתר הוציאה החברה את העובדות לחופשה כפויה לאחר סיום תקופת חופשת הלידה, והעבירה אחת מהן לתפקיד אחר בניגוד לרצונה.
"אנו קובעים כי פרטנר פעלה שלא כדין כלפי התובעת, הן כאשר הפלתה אותה מחמת הריון בהרעת תנאי עבודתה והן מחמת היותה הורה בפיטוריה. על כן על פרטנר לשלם לתובעת פיצוי ללא הוכת נזק על הפרות אלו בסך של 80 אלף שקל|, כתב בית הדין בפסק דינו בתביעה שהגישה אחת העובדות לשעבר של פרטנר.
שתי המנהלות לשעבר טענו, באמצעות עוה"ד אודליה לוי-אטינגר ממשרד לוי-אטינגר, בוטון ושות', כי הופלו על ידי פרטנר בעקבות כניסתן להריון ולידת ילדיהן.
בית הדין מתח ביקורת חריפה על פרטנר וקבע בפסק דין בהקשר של אחת המנהלות כי "אנו סבורים כי קיימות ראיות ממשיות המצביעות על כך שבהחלטות שקיבלה פרטנר נלקחה בחשבון שלא כדין עובדת היותה של התובעת בהריון".
בית הדין קבע כי על החברה לשלם סכום פיצויים כולל של 150 אלף שקל לתובעת הראשונה, ועוד כ-120 אלף שקל לתובעת השנייה.
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3600421,00.html