ירידה בדרגה בדרך ללידה

"חברת מקסימדיה החליטה להעביר אותי לתפקיד זוטר משיקולים מפלים, פסולים ובלתי ענייניים, בשל הריוני" - כך טוענת מנהלת מחלקת המכירות בחברת פרסום החוצות, בתביעה שהגישה לבית הדין לעבודה בתל אביב נגד מעסיקיה. השופטת, אריאלה גילצר-כץ, הורתה להשאיר את העובדת בתפקיד עד שיתקיים דיון בנושא בבית הדין.
העובדת נמצאת בחודש החמישי להריונה. היא עובדת בחברה כשבע שנים, ולדבריה זכתה להצלחות וקיבלה שבחים רבים מהממונים עליה, שבין השאר באו לידי ביטוי בבונוסים כספיים. לאחרונה הוחלט להעבירה מתפקידה לתפקיד זוטר יותר, הכפוף למנהלת מחלקת המכירות.
משהועברה לתפקיד, פנתה איזנברג לבית הדין באמצעות עורכות הדין אודליה לוי-אטינגר ודנה דרור, ממשרד לוי-אטינגר, בוטון ושות', כדי למנוע את העברתה. בבקשה לקבלת סעד, נטען כי ההחלטה להעביר את העובדת מתפקידה התקבלה לאחר שנודע למנהליה כי היא בהריון, וזו למעשה הסיבה לכך.

http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/562/078.html