את בהיריון? לא חובה לדווח בראיון עבודה

נשים בחודשים הראשונים להריון יכולות להפסיק להתלבט האם לספר על כך בראיון עבודה: בית הדין הארצי לעבודה קבע בפסק דין תקדימי שהן אינן מחויבות לגלות את דבר הריונן בעת רעיון עבודה, והמעסיק אף אינו רשאי לשאול האם הן בהריון.
לפי פסק הדין, החובה לגלות תחול רק מהחודש החמישי להריון וכן במקרים בהם ההריון רלוונטי למשרה או למקום העבודה: בסוג משרות שעובדת בהריון אינה יכולה לבצע בשל מוגבלות פיזיות הקשורות בהריון, כגון הרמת משאות כבדים, חשיפה לקרינה וכו'; בפרויקט המסתמך במידה רבה על עבודת העובדת, כך שיציאתה לחופשת לידה תגרום למעסיק נזק חריג; או בעובדת שנשכרת לתקופת זמן מוגדרת על מנת למלא מקום של עובד אחר.
בית הדין האזורי פסק לה פיצוי בסך 20 אלף שקל. באמצעות עו"ד שיר-אל נקדימון משדולת הנשים ועו"ד אודליה לוי-אטינגר היא ערערה לבית הדין הארצי. השופטים שם קבעו כי מאחר והמעסיק שקל את ההריון במסגרת מכלול שיקוליו מדובר בהפליה והגדילו את הפיצוי ל-50 אלף שקל.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/113/664.html