קנין רוחני

תחום הקניין הרוחני הוא חלק מהמחלקה האזרחית מסחרית במשרדנו.

בין היתר אנו עוסקים בעריכת חוזים והתקשרויות בתחום הקנין הרוחני, הסכמי ידע, סודיות ואי תחרות, הסכמי שיתוף פעולה והגנה על סודות מסחריים.

משרדנו מבצע רישומים של סימני מסחר ומלווה ממציאים ויזמים משלב הרעיון ועד למימושו. משרדנו משתף פעולה עם משרד פטנטים מוביל בליווי צמוד לבחינה ובהמשך לרישומם של פטנטים ומדגמים.

משרדנו עוסק גם בליטיגציה של דיני הקניין הרוחני ובניהול תביעות שונות, בערכאות השונות, בתחום הקניין הרוחני.

קנין רוחני - פסקי דין

בקרוב...