עובדת השבה מחופשת לידה זכאית לשוב לתפקידה ול"כסאה" וככל שהמעסיק לא עושה כן, כאילו נתן לה הודעת פיטורים

שירה כהן הינה הנדסאית תעשייה וניהול אשר תפקידה האחרון בחברה היה מנהלת אזור המרכז והשרון במחלקת הפרויקטים בנתבעת - חברת כוח אדם המעסיקה למעלה מ-35,000 עובדים בשעה - בחטיבת MBS. במסגרת תפקידה ניהלה שירה צוות של כ-8 רכזות כוח אדם, האחראיות על כ-2,000 עובדי השמה, שהיו אף הם כפופים לניהולה של שירה.
חלק נכבד מפעילותה של מחלקת הפרויקטים באזור המרכז והשרון התמקד בטיפול בפרויקט השגחה על בחינות הבגרות, בהתאם למכרז שערך משרד החינוך בשנת 2001 בו זכתה החברה. פרויקט זה היווה כ-70% מהיקף הפעילות באזור.
שירה הודיעה למעסיקיה על היותה בהריון עת הייתה בחודש השלישי להריונה.
אין חולק על כך שלקראת סוף תקופת הריונה של שירה, הפסידה החברה במכרז החדש של משרד החינוך. שירה עודכנה בתוצאות המכרז במועד בו התפרסמו וטרם יציאתה לחופשת לידה.
לדברי שירה, במסגרת השיחה בה נמסר לה על תוצאות המכרז נאמר לה כי למרות תוצאות המכרז לא צפויים שינויים פרסונאליים וכי "אין מה לדאוג".
במהלך חופשת הלידה שמרה שירה על קשר רציף עם החברה ואף הציעה לא אחת לסייע מביתה ככל שניתן.

בית הדין קיבל את גרסתה של שירה, לפיה תפקידה כמנהלת אזור - מבחינת מהותו של התפקיד - לא בוטל, וכי התפקיד מולא על ידי מישהי אחרת, בעת ששירה הייתה בחופשת לידה.
המבחן המרכזי - עת שבוחנים אם מדובר באותו תפקיד אם לאו - צריך שידגיש את הפוטנציאל הטמון בו לטווח זמן סביר. זאת, להבדיל משינוי זמני שחל בו עקב תוצאותיו של מרכז כזה או אחר; דהיינו - יש לבחן את השאלה: האם חל שינוי בהיקף המשימות שנדרש בעל התפקיד לבצע ומורכבותן, בהיקף האחריות הניהולית בה הוא נושא, אופק הקידום שהתפקיד מציע, תנאי השכר הנלווים לתפקיד ומקומו במערכת ההיררכית של החברה, תוך שימת דגש על טווח זמן סביר, להבדיל מנקודת זמן ספציפית.

בענייננו - מבחינת המערכת ההיררכית והכישורים הניהוליים מחליפתה של שירה מילאה תפקיד דומה לזה שמילאה שירה בעצמה.

עולה מהדברים, כי מה שהוצג על ידי החברה כביטול תפקיד עקב שינוי בתנאי המכרז מול משרד החינוך, לא היה אלא שינוי זמני, טבעי ואף זניח בתוכן התפקיד. זאת, שעה שהדבר נבחן על בסיס פרספקטיבה של זמן סביר.
יש להוסיף ולהדגיש כי שינוי זה נבע באופן צפוי במידה רבה מאופי פעילותה של החברה כחברת כוח אדם בכלל ומאופי פעילותה של מחלקת הפרויקטים בפרט. מחלקה שפעילותה מושפעת משיאים הגוררים עימם חדשות לבקרים שינוי במספר רכזי פרויקטים.

משקבענו שתפקידה של שירה לא בוטל, על אף שנערכו בו שינויים מסוימים זמניים, הרי שהמסקנה הנגזרת מכך היא - כי לא נמסרה לשירה הודעה בדבר ביטול תפקידה לפני יציאתה לחופשת לידה.
בהקשר זה צוין, כי שירה העידה כי לא זו בלבד שלא הודע לה על כוונת החברה לבטל את תפקידה בטרם יצאה לחופשת לידה, אלא שנאמר לה על ידי הממונה עליה כי ככל הנראה לא יהיו שינויים פרסונאליים כלל.
תפקידה של שירה אמנם עבר שינוי אולם לא בוטל. תפקיד זה ניתן לעובדת אחרת, בעת ששירה שהתה בחופשת לידה.

עוד עולה כי החברה לא עשתה מאמץ רציני לאתר לשירה תפקיד חלופי וזאת, עד לפנייתה לבית הדין. דבר המלמד על כך שהחברה ויתרה על עבודתה של שירה. בנסיבות אלה, שעה שנאמר לעובדת הזכאית על פי דין לחזור לעבודתה בפועל, לשבת בכסאה לתקופה בלתי מוגדרת, הרי שיש לראות בכך הודעת פיטורים. זאת, אף אם המילה פיטורים אינה נאמרת במפורש.
נוכח העובדה לפיה שירה נשלחה לשבת בביתה במהלך התקופה המוגנת ונוכח העובדה שהחברה לא עשתה דבר על מנת למצוא לה תעסוקה עד לפנייתה לבית הדין - מתחזקת הסבירות כי אכן הודע לשירה במפורש על פיטוריה.

הסעדים להם זכאית שירה:
- פיצוי בגין הפרת הוראות חוק עבודת נשים - 25,000 ש"ח (פיצוי סטטוטורי).
- פיצוי בגין הפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה - 40,000 ש"ח (פיצוי סטטוטורי).

עב (ת"א) 6527/07 שירה כהן נ' חברת מאנפאואר ישראל בע"מ (5.11.09, פורסם בנבו)

לקריאת פסק הדין המלא