הצעת חוק: שעות עבודה גמישות להורים

הצעת חוק חדשה של ח"כ אורית זוארץ בשיתוף עם שדולת הנשים בישראל.

הצעת החוק מחייבת מעסיקים לשקול ולאפשר לעובדיהם, הורים לילדים מתחת לגיל 16, לצאת ממקום העבודה בשעות גמישות על מנת לקחת את הילד מהמעון, מהגן או מבית הספר.

הצעת החוק נועדה לאפשר איזון נכון יותר בין עבודה ומשפחה, בין קריירה ובין משפחה ומהווה בשורה להורים עובדים, ובעיקר לאמהות עובדות, בישראל.

עו"ד אודליה לוי-אטינגר: "מחקרים העידו כי במקומות עבודה אשר הפעילו מנגנונים של איזון בין עבודה ומשפחה, כמות ההעדרות של העובדים ירדה, תחלופת העובדים קטנה והמוטיבציה של העובדים עלתה".

 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/312/259.html