"לא יהיה לך קשה עם הילדים?"

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי שאלות מסוג זה מהוות הפליה, גם אם נאמרו מתוך כוונה כנה וטובה.

בית הדין קיבל את עמדתה של באות כוחה של התובעת, עו"ד אודליה לוי-אטינגר ועו"ד שרית רפפורט, וקבע כי כאשר נשאלה העובדת על ידי המנהלת האישית במהלך חופשת הלידה: "לא יהיה לך קשה עם תאומים?", וכן דבריו של מנכ"ל הרשת במהלך שיחת הפיטורים: "הנסיבות השתנו, עכשיו יהיה לך קשה עם שלושה ילדים" - הן אמירות סטריאוטיפיות, פסולות ומבססות את טענת ההפליה.

 

http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/710/794.html