Tag Archives: איגוד השינניות

  • עובדת או "קבלן" עצמאי?

    האם שיננית המועסקת במרפאת שיניים היא "קבלן" עצמאי או עובדת? המשמעות הפרקטית של סוגיה זו היא הזכאות או אי הזכאות לזכויות סוציאליות ולתחולת חוקי המגן של משפט העבודה בישראל, והתשובה – מורכבת מכפי שנדמה. מאמר של עו"ד אודליה לוי-אטינגר, מומחית לדיני עבודה, שוויון ומגדר באתר אש"י – איגוד השיננות הישראלי. http://www.idha.org.il/page.asp?site_lan=&page_parent=289

  • טיפול ב"חינם" על חשבון השיננית

    כאשר אתם קובעים עם רופא השיניים שלכם תוכנית טיפולים שבמהלכה הוא מבשר לכם שתקבלו ניקוי שיניים חינם, כדאי שתדעו שהניקוי הוא על חשבון השיננית שמבצעת אותו. בשנה האחרונה החל איגוד השיננות במאבק על תנאי העבודה של השינניות בקופת חולים כללית, לאחר שלאיגוד הגיעו עשרות תלונות של שינניות שסיפרו כי הן עובדות בתנאים מקפחים. לדברי עו"ד  המשיכו לקרוא…